พื้นที่แสดงผล (Display)

 

 

พื้นที่แสดงผล (Display)

เป็นพื้นที่ในการแสดงข้อมูลของโปรแกรมและพื้นที่ในการแสดงแผนที่ทั้งหมด

 

แถบเมนูย่อย (Submenu) เป็นแถบเมนูคำสั่งต่างๆที่ใช้ควบคุมการทำงานของหน้าจอแสดงผล เช่น   

 

4

 

-        ขยาย ขยาย (Zoom IN)  เป็นเมนูที่ใช้ขยายขนาดแผนที่ให้ใหญ่ขึ้น

 

-        ย่อ ย่อ  (Zoom OUT) เป็นเมนูที่ใช้ย่อขนาดแผนที่ให้ลดขนาดลง

 

-        ย่อทั้งหมด ย่อทั้งหมด เป็นเมนูที่ใช้ย่อขนาดแผนที่ให้มีขนาดปกติสามารถเห็นแผนที่โดยรวมแบบมุมมกว้าง

 

ย่อทั้งหมดPic

 

 

-        วัดระยะทาง วัดระยะทาง  เป็นเมนูที่ใช้ในการวัดระยะทางโดยการกำหนดเส้นทางที่ต้องการจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุดที่ต้องการวัด โดยหากมีการวัดระยะทางเมื่อคลิกจากจุดเริ่มต้น-จุด สิ้นสุดในการวัดก็จะปรากฏเส้นสีม่วงลากตามจุดที่ใช้เมาส์คลิก จากนั้นโปรแกรมจะทำการคำนวณระยะทางให้โดยอัตโนมัติ ดังรูป

 

 

การวัดระยะทาง

 

 

-        สั่งพิมพ์ สั่งพิมพ์  เป็นเมนูในการสั่งพิมพ์ข้อมูลออกทางเครื่องพิมพ์

 

-        ค้นหา ค้นหาที่อยู่  เป็นเมนูในการค้นหาข้อมูลพิกัดสถานที่โดยการกรอกชื่อสถานที่ ที่ต้องการทราบพิกัดลงในช่องสี่เหลี่ยม จากนั้นกดปุ่ม ค้นหา ก็จะปรากฏพิกัดที่ต้องการค้นหาบนแผนที่ ดังตัวอย่าง

 

ค้นหาพิกัด

 

 

การ ย่อ/ขยาย (Zoom in / Zoom out) แผนที่ตามความต้องการ

 

ZoomN

 

                        A – เป็นการย่อขนาดแผนที่ลง

                        B – เป็นการขยายขนาดแผนที่

                        C – เป็นการเลื่อนแผนที่ไปทางซ้าย-ขวา หรือ บน-ล่าง

 

 

ประเภทแผนที่ (Map type) เป็นฟังก์ชั่นในการเลือกรูปแบบแผนที่ในการแสดงผลบนหน้าจอ

 

mapType_R

 

 

·        ดูแผนที่ทางเดิน จะปรากฏภาพถ่ายที่แสดงลักษณะถนน เส้นทาง อาคารต่างๆ

แผนที่ทางเดิน

 

 

·        Map การเลือกแสดงแบบแผนที่ลายเส้น

map

 

·        Satellite การเลือกแสดงแบบแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม

stell

 

 

·        Earth การเลือกโปรแกรมที่ใช้ในการดูภาพถ่ายของทุกมุมโลก จากดาวเทียม

earth

 

·        Terrain การเลือกแสดงเป็นแผนที่สามมิตินูนต่ำสำหรับแสดงสภาพภูมิประเทศ

terr

 

เครื่องวัด (Measurement) เป็นฟังก์ชั่นแสดงเครื่องวัดต่างๆเช่น ระดับน้ำมัน (กรณีที่เพิ่ม Sensor น้ำมัน), ความเร็วในการขับ และทิศทางการวิ่งของรถ

 

mi_D